top of page

OPEN CALL
 

Nadační fond podporuje autory účastnící se veřejné umělecké soutěže s funerální tématikou. Zapojte se do výzvy k vytvoření unikátní stély a staňte se součástí projektu Stele with Heart / Pietas III.

Dne 12. září 2023 vyhlásila skupina GLAZ BRIDGE otevřenou jednorázovou výtvarnou soutěž na řešení funerálních stél s názvem STELE WITH HEART / PIETAS III.

 

Kontext soutěže s pohřební tematikou

Fyzický odchod z pozemského života je v současné době naší společností vnímán jako neatraktivní téma, které stojí na okraji zájmu. Od roku 2021 proto Glaz Bridge rozvíjí program Funerální umění/ Funeral Art. Záměrem je vzdát úctu zesnulým uměleckými prostředky, jak v minulosti bývalo zcela běžné. V roce 2023 byla dokončena realizace první části programu pod názvem Glass Soul / Pietas I. Cílem bylo vytvoření kolekce pohřebních uren unikátní technologií tavené plastiky. Na jejím vzniku se podílelo 21 předních českých umělců z různých oborů, kteří se zamýšleli nad funkcí funerální plastiky v dnešní společnosti. Kolekce uren byla vystavena v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze ( 17/5- 17/9/23) a putuje na další výstavní cestu.

Co je to STELE WITH HEART / PIETAS III.?

Na základě úspěchu projektu Glass Soul / Pietas I. nyní přistupujeme k dalšímu rozvíjení programu Funerální umění/ FuneralArt a sice projektu Stelas In Memoriam / Pietas III. Cílem je umělecké ztvárnění náhrobních stél, které se stavěly místo pomníku na hrobech v oblasti řecko- římské civilizace. Stélé (řec.) kamenný vertikální objekt označoval náhrobek, výjimečně též památník, a míval tvar sloupu nebo desky. Tento typ pamětního připomenutí existence zesnulého nebo hrobu zesnulého prodělal v rámci evropské civilizace různých modifikací; ať již se nacházel v pohřebních areálech nebo na volném prostranství.

Soutěžní zadání

Ztvárnit stélu (funerální objekt) a současnými uměleckými prostředky vzdát úctu zesnulým. Vertikální stéla musí být řešena tak, aby mohla být umístěna jak na individuální hrob nebo do otevřeného prostoru (plenér); soukromého či veřejného (např. zahradní areál). Na stéle musí být vyčleněná čitelná plocha pro pohřební nápis; název události, jméno zesnulého,
 letopočet případně dedikace. Ve stéle muže být i zahloubená krytá schrána pro předmětnou památku na
zesnulého apod.

 

Materiál stély: 

sklo v kombinaci s kámen, beton, kov

případně kombinace, vždy však skleněný prvek

Výška stély: min. 0,5 m, max. 2 m

 

Náležitosti soutěžního návrhu*

 1. Ideový záměr – text: max. 1 str. formátu A4

 2. 3 x skica, případně doplněna o model 1:5

 3. 1-2 skicy - umístění v prostoru

 4. Popis materiálu

 5. Časový harmonogram zhotovení

 6. Realizační rozpočet zhotovení stély

 7. Uspořádání digitální verze návrhu

 

*Návrh v digitální podobě v CZ nebo ENG bude autorem doručen na email office@glazbridge.com. Přijetí a zařazení do soutěže bude správcem potvrzeno do 5ti pracovních dnů od doručení.

 

ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY AUTORSKÝCH PRÁV VE VZTAHU ÚČASTNÍK AUTOR ZADAVATEL

 • Dodržení mlčenlivosti

 • Neúspěšné návrhy nebudou zveřejňovány ani použity k jiným účelům

 • Právní řád: ČR

Ceny a odměny

Ceny nebudou udělovány, ale k realizaci bude vybráno 12 soutěžních návrhů bez určení pořadí. Odměnou pro dvanáct vítězných návrhů bude po dohodě umožnění realizace na náklady projektu. V rámci autorských honorářů bude rozděleno až 500.000,- Kč mezi vybrané autory. Podmínky pro uzavření smlouvy na zhotovení následné zakázky: výrobu vybraných děl zajistí Glaz Bridge společně s partnery a za podpory Arte Bohemien.

 

Předkladatelé soutěžních návrhů se účastní soutěže bez nároku na honorář či uhrazení výloh spojených s účastí soutěže.

Termíny soutěže

 • vyhlášení: 12. 9. 2023

 • ukončení: 29. 2. 2024* Z důvodu velkého zájmu a žádostí o zavedení do soutěže prodlužujeme termín  STELE WITH HEART / PIETAS III. pro podání soutěžních návrhů viz "zadání" do 30. 6. 2024

 • hodnocení a zasedání poroty: 7/2024

 • protokol a vyhodnocení: 7/2024

 • *vystavení 4Q 2024

bottom of page