top of page
WhatsApp Image 2024-01-15 at 09.29.54.jpeg
WhatsApp Image 2024-01-15 at 09.29.54.jpeg

Vítejte!

Posláním a účelem působení Nadačního fondu je podpora tvůrčí činnosti a projektů v oblasti výtvarných umění, literatury a vzdělávacích aktivit. Naše nezisková organizace upřednostňuje podporu a péči o umělecky náročné tvůrčí projekty s cílem rozvíjet názorové, společenské a umělecké vyjádření současné generace a napomáhat komunikaci mezi umělci a veřejností.

Nadační fond se soustředí na projekty podporující funerální tématiku a přechodové rituály a to na domácí i zahraniční půdě.

 

Dalším z cílů je snaha o zapojování kulturních projektů umělců a umělkyň do mezinárodního kontextu a tak propagovat jméno České republiky v zahraničí.

 

Aby Nadace co nejlépe dostála svému poslání, obrací se na dárce a sponzory, kteří jsou ochotni vložit své prostředky do české kultury a pečovat tak o prezentaci tvorby v rámci výstavních aktivit, zasadit se o udržení řemesel, podpořit inovaci a výzkum a zasadit se tak o pokračování kulturního rozvoje doma i ve světě.

 

Oblasti podpor udělovaných Nadačním fondem jsou rozděleny do tří programů a zahrnují projekty na národní a mezinárodní úrovni:

I. Výtvarná umění

II. Literatura

III. Vzdělávací aktivity

pietasJPEG3.jpg

Spouštíme předprodej nové knižní publikace!
 První vlna za sníženou cenu
1.990,- Kč

Jsme tu proto, abychom oslovili širokou i odbornou veřejnost s tématem pohřebního rituálu a terminologie.

pietasJPEG3.jpg
Visual arts/funera art

I. FUNERÁLNÍ UMĚNÍ


Od roku 2023 nadace podporuje program Funerální umění / Funeral Art, ve které je záměrem vzdát úctu uměleckými prostředky, jak v minulosti bývalo zcela běžné. 

Otevřená umělecká výzva - Stele with Heart / Pietas III.,2024

K 12. září 2023 byla vyhlášena otevřená výtvarná soutěž na řešení současných funerálních stél pro jejich umístění na hřbitovním náhrobku nebo v památném místě. Uzávěrka soutěže pro velký zájem byla prodloužena do 30. června 2024, více zde. Porota vybere dvanáct výtěžných návrhů k další realizaci, vystavení kolekce a mediální propagaci stél ke konci roku 2024. To vše za podpory a přispění I našeho nadačního fondu.

Na základě úspěchu projektu Glass Soul / Pietas I. přistupuje Arte Bohemien k podpoře 12ti výtěžných autorů a realizaci jejich návrhů v projektu - Funerální kultura. Nadační fond Arte Bohemien podporuje vyhlášení umělecké výzvy Stelas with Heart / PIETAS III., pořádané pod záštitou společnosti GLAZ BRIDGE a tím vzdáváme hold 12ti současných autorů.

Litrature
IMG_5894-min.jpg
IMG_5894-min.jpg

II. LITERATURA

 

Podpora naší neziskové ogranizace směřuje formou příspěvků k vydavatelům literárních děl, která budou mít na knižním trhu spíše minoritní postavení, pro něž je finanční podpora nezbytná. Na rok 2024 připravujeme podporu pro následující publikace:

Titul - SKLENĚNÁ DUŠE / PIETAS

Publikace navazuje na kolekci vystavenou v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, 17/5-17/9/23. Bohatou obrazovou dokumentaci zahrnující 21 funkčních funerálních objektů, díla následujících autorů: Vladimíra Klumpar-Pavlik (sochařka, sklářka), Federiko Díaz (sochař pracující s robotikou, multimediální umělec), Martin Janecký (sochař, sklář), Petr Písařík (malíř, sochař), Alžběta Jungrová (fotografka), Zdeněk Fránek (architekt), Tono Stano (fotograf), Zdeněk Lhotský (sklář, sochař, výtvarník, grafik), Marek Číhal (malíř), Vladimír 518 (raper, malíř, typograf, spisovatel), Michal Škapa (malíř, grafik, typograf, designér), Filip Kůrka (malíř), Matyas Pavlik (sklář), Michal Cimala (sochař, malíř a muzikant), Jakub Janovský (malíř a sochař), Antonín Střížek (malíř, fotograf), Natalie Dufková, (módní návrhářka) Jiří Belda (šperkař, sochař), Viktorie Beldová (šperkařka) a Lucie Švitorková (sklářka). Kniha poukazuje na významné tradice českého sklářství a jeho umělecko-řemeslné mistrovství a zároveň mapuje odchodové rituály z celého světa.

Kolektiv autorů přispěje příklady různých přístupů k přípravě, odchodu i pietě z celého světa: Zanzibar, Vladimir 518; Tradice 18.- 20. století Evropa, Roman Prahl; Japonské smuteční kimono, Marie Míčová; O tavené skleněné plastice, Sylva Petrová; Mexický Den mrtvých, Vladěna Klumpar Pavlik; Váránasí Indie, Martina Sikorová; Slovník funerální kultury, Karel Holub.

Rok vydání: 2024. Počet stran 168


 

Titul - G. ARCIMBOLDO, RUDOLF II. A RODOVSKÝ Z HUSTIŘAN

Fond podporuje publikaci, která je barvitou freskou, z níž vyvstává dění v české společnosti v letech 1575 – 1618. Na dobovém ikonografickém materiálu a v jednotlivých dokumentech bude autory představena renesanční gastronomická kultura, která zahrnuje nejenom tehdejší kuchařské knihy, ale také širší přírodovědnou literaturu a dvorské ceremoniály. Neoddělitelnou součástí je analýza opomíjeného podílu slavného malíře Giuseppe Arcimbolda na poznání flóry využívané v alimentárním systému druhé poloviny 16. století.

Autor: Markéta Slavková a kolektiv

Datum vydání: říjen 2024. Počet stran 285.

Educational
pietasJPEG3.jpg

III. VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

 

Předmětem pozornosti našeho nadačního fontu jsou aktivity spojené s oživení funerální kultury a tradičních řemesel ve spojení s moderní technologií; propagace kulturního a historického dědictví v českých zemích; organizace uměleckých výzev, vzdělávacích školských programů a konferencí na české i mezinárodní úrovni; přednášková činnost.
 

Projekt - CASANOVA *300 (2. duben – 30. září 2025)

Nadační fond dává podporu projektu Giacomo Casanova v Čechách; cílem projektu je představit na základě archivních dokumentů chovaných v Národním archivu ČR obraz G. Projekt bude realizován ve spolupráci i se zahraničními subjekty.
 

Projekt zahrnuje tématické výstavy a publikace:

 • Casanova in Bohemia: Istituto di cultura italiana a Praga

 • Casanova ve filmu: Praha - Kino U Hradeb

 • Casanova a tajemství rukopisů: Museum města Duchcov.

 • G.Casanova; Barokní divadlo, Státní zámek Český Krumlov.

 • G. Casanova; Poesia

 • G. Casanova; Myšlenky o malířství

Projekt - KINO 64 U HRADEB

Nadační fond podporuje znovuzkříšení a obnovu Kino 64 U Hradeb. Legendární premiérové kino bylo rokem 1989 nejmoderněji vybaveným kinem v Praze; vzniklo jako součást novostavby na adrese Mostecká 21. O obnovu kina usiluje v březnu 2016 zřízený spolek Jsme U Hradeb.

V současné době probíhá v objektu revitalizace za účelem vzniku centra se zaměřením na audiovizuální tvorbu a pořádání společensky prospěšných a osvětových akcí.

 • Miloš Reindl – Osamělý běžec.

 • Výstava filmových plakátů Miloše Rendla a jeho současníků ze šedesátých let.

 • Nekonečný příběh.

 • Cyklus 8 přednášek zaměřených na urbanistickou a architektonickou proměnu Malé strany napříč časem.

Projekt - SYMPOSIUM FUNERAL WITH ART 2024

Arte Bohemien podporuje rozvoj a realizaci Symposia Funeral with Art v roce 2024.

 • Jednou za rok vyvrcholení působení v rámci funerální osvěty

 • Cyklus přednášek, diskuzí a promítání - osvěta v rámci přípravy, odchodu a piety

 • Potrfolio trendů ve Funeral Art

IMG_6121-min.jpg
bottom of page